FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jak można zgłosić się do loterii?
Do loterii można zgłosić się wypełniając formularz na stronie internetowej lub wrzucając wypełniony formularz papierowy do urny znajdującej się w Biurach Obsługi Mieszkańców.
Kto może wziąć udział w loterii?
Udział w loterii może wziąć osoba zamieszkała na terenie miasta Lublina, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2022 rok w jednym z urzędów skarbowych w Lublinie, właściwym miejscowo ze względu na adres zamieszkania, tj. wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Lublin jako miejsce zamieszkania.
Kto nie może wziąć udziału w loterii?
W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz kadry zarządzającej Urzędu Miasta Lublin od stanowiska Zastępcy Dyrektora wzwyż, wraz z członkami najbliższych rodzin wyżej wymienionych (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, małżonków i dzieci)
Do kiedy można zgłaszać się do loterii?
Do 2 maja 2023 roku.
Czy deklaracje rozliczane elektronicznie biorą udział w loterii?
Tak. Zarówno deklaracje składane osobiście, jak i elektroniczne biorą udział w loterii.
Rozliczam PIT razem z żoną. Czy możemy zgłosić dwie osoby do loterii, czy tylko jedna osoba może się zgłosić?
Nawet w przypadku wspólnego rozliczania deklaracji podatkowej PIT razem z małżonkiem, każdy z nich jako podatnik może zgłosić się do loterii. Warunkiem jest wskazanie w deklaracji podatkowej PIT – Lublin jako miejsce zamieszkania.
Jestem zameldowany w Zamościu, ale pracuję w Lublinie i tu wynajmuję mieszkanie, czy mogę wziąć udział w loterii?
Pod warunkiem, że w zeznaniu podatkowym zostanie wpisany lubelski adres zamieszkania i odpowiedni Urząd Skarbowy w Lublinie.
Czy emeryt lub rencista może wziąć udział w loterii?
Tak.
Jaki dokument będzie potrzebny przy weryfikacji, jeśli deklaracja jest składana elektronicznie?
W przypadku rozliczenia deklaracji drogą elektroniczną należy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które jest jedynym dokumentem potwierdzającym złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Należy je pobrać z tej strony internetowej: podatki.gov.pl.
Kiedy odbędzie się losowanie nagród?
Losowanie nagród odbędzie się 16.05.2023 r. w godzinach między 10:00 a 16:00 w Ratuszu, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin).
Gdzie można będzie znaleźć informacje o zwycięzcach?
Organizator skontaktuje się z każdym zwycięzcą telefonicznie. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.rozliczpitwlublinie.eu
Kiedy odbędzie się rozdanie nagród?
Nagroda główna zostanie wręczone podczas oficjalnej uroczystości w dniu 30.06.2022 r. Pozostali laureaci otrzymują Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej do dnia 30.06.2023 r.